Languages
 
Lucrari stiintifice prezentate la manifestari nationale
 1. 39. Roxana Elena Benchea, Igor Cretescu, Matei Macoveanu, V. Avadanei, Sistem inovativ de monitorizare a principalilor indicatori de calitate a apelor de suprafata, Forumul deschis pentru Inovare si Transfer Tehnologic, Bucuresti, 2010
 2. 38. V. Avadanei, Lidia Avadanei, Oana Crina Bujor, Lazar Latu, Provocari privind dezvoltarea zonei de munte în societatea bazata pe cunoastere, Simpozion „Managementul cunoasterii”, Facultatea de Filosofie, Universitatea Bucuresti, 2010
 3. 37. Susana Geangalau, Elena Florescu, C. Andone, V. Avadanei, Tratarea interdisciplinara a Strategiei locale de dezvoltare durabila si efectul de impact asupra relatiei OM – NATURA, Sesiunea interdisciplinara de toamna Academiei Oamenilor de Stiinta din România, Neptun, 2010
 4. 36. V. Avadanei, Cornelica Stângu, Oana Crina Bujor, Solutii de iesire de criza a mediului de afaceri din zona de munte a judetului Neamt bazate pe valorificarea potentialului local, Al 6-lea Seminar national al Forumului Montan din România, Bucuresti, 2009
 5. 35. V. Avadanei, Cornelica Stângu, Oana Crina Bujor, Particularitati si tendinte în dezvoltarea mediului de afaceri din judetul Neamt, Sesiunea interdisciplinara de toamna Academiei Oamenilor de Stiinta din România – filiala Neamt, Piatra Neamt, 2009
 6. 34. V. Avadanei, Lidia Avadanei, Oana Crina Bujor, Valorificarea prin compostare a deseurilor provenite din exploatari forestiere si prelucrarea primara a masei lemnoase, Simpozionul Impactul Acquis-ului comunitar asupra echipamentelor si tehnologiilor de mediu, Agigea, 2009
 7. 33. V. Avadanei, Oana Crina Bujor, Stefan Gal Pal, Angela Stavro, Lidia Avadanei, Maria Ciorobâtca, Doina Constantinescu, Elemente definitorii în managementul deseurilor solide, Simpozionul Impactul Acquis-ului comunitar asupra echipamentelor si tehnologiilor de mediu, Agigea, 2009
 8. 32. V. Avadanei, Lidia Avadanei, Maria Magdalena Hisum, Directii noi de cercetare si zona montana, Simpozionul Progresul tehnologic - rezultat al cercetarii, AGIR, Bucuresti, 2009
 9. 31. V. Avadanei, Teodora Rusu, Lidia Avadanei, Doina Constantinescu, Sustenpol innovation - pol de excelenta pentru dezvoltare durabila, Simpozionul Produse si procese inovative, Craiova, 2008
 10. 30. V. Avadanei, Lidia Avadanei, Strategia de firma - instrument de baza în promovarea afacerilor competitive si inovative, Simpozionul Produse si procese inovative, Craiova, 2008
 11. 29. Bogdan Musat, Lidia Avadanei, V. Avadanei, Strategie de managementul deseurilor solide în comuna Cândesti Neamt, Simpozionul Impactul Acquis-ului comunitar asupra echipamentelor si tehnologiilor de mediu, Agigea, 2008
 12. 28. I. Anghelina, Iulia Anghelina, Lidia Avadanei, V. Avadanei, Solutii de reciclare a deseurilor municipale colectate selectiv - compostarea deseurilor menajere, Simpozionul Impactul Acquisului comunitar asupra echipamentelor si tehnologiilor de mediu, Agigea, 2008
 13. 27. V. Avadanei, Lidia Avadanei, Mecanisme si practici actuale în cercetare si dezvoltare, Sesiunea stiintifica de primavara AOS-R, Piatra Neamt, 2006
 14. 26. V. Avadanei, Lidia Avadanei, I. Anghelina, Iulia Mihaila, Experienta judetului Neamt în managementul integrat al deseurilor solide, Agigea, 2007
 15. 25. V. Avadanei, Lidia Avadanei, Oportunitati de valorificare a potentialului energetic reînnoibil în judetul Neamt în contextul politicii nationale si europene în domeniu, Agigea, 2007
 16. 24. Maria Bucuresteanu, V. Avadanei, Purificarea bacteriologica a apei cu ajutorul curentului electric, Simpozion BIOTECH, Piatra Neamt, 2006
 17. 23. V. Avadanei, Maria Bucuresteanu, Purificarea apelor poluate prin electrodeionizare, Simpozion BIOTEH, Piatra Neamt, 2006
 18. 22. V. Avadanei, Lidia Avadanei, Solutii de purificare a apei utilizând electrodeionizarea, Simpozion de tratare a apelor uzate ICPE Bistrita, 2006
 19. 21. Susana Geangalau, Elena Florescu, V. Avadanei, Agenda 21 locala - Strategia de dezvoltare durabila a comunei Ceahlau - document final, Sesiunea stiintifica de primavara AOS-R, Piatra Neamt, 2004
 20. 20. Susana Geangalau, Elena Florescu, V. Avadanei, Metodologia abordarii interdisciplinare a Agendei 21 locale - Strategia de dezvoltare durabila a comunei Ceahlau - Neamt, Sesiunea stiintifica de toamna AOS-R, Piatra Neamt, 2004
 21. 19. Susana Geangalau, V. Avadanei, Tiberiu Krausz, Introducerea în circuitul economic a rumegusului - principalul poluant al apelor de munte din judetul Neamt, Al 3-lea Congres AOS-R „Apa, un miracol”, Constanta, 2004
 22. 18. V. Avadanei, Maria Bucuresteanu, Efecte antropice asupra calitatii apelor din bazinul Bistritei si solutii de depoluare a acestora, Al 3-lea Congres AOS-R „Apa, un miracol”, Constanta, 2004
 23. 17. V. Avadanei, Bariere antreprenoriale în valorificarea resurselor regenerabile, Simpozion Agenda 21 locala în comuna Ceahlau - Neamt, Durau, 2003
 24. 16. V. Avadanei, Susana Geangalau, Elena Florescu, Dezvoltare Durabila - de la conceptul international la aplicatii locale, Sesiunea stiintifica de toamna AOS-R, Piatra Neamt, 2003
 25. 15. Susana Geangalau, V. Avadanei, Danut Motas, Înfiintarea Centrului de Incubare Creativ - Inovativ de Afaceri Roznov, Sesiunea stiintifica de toamna AOS-R, Piatra Neamt, 2003
 26. 14. Susana Geangalau, Elena Florescu, V. Avadanei, C. Andone, Gh. Lalau, Agenda 21 locala - plan strategic de dezvoltare durabila a comunei Ceahlau, Sesiunea stiintifica de toamna AOS-R, Piatra Neamt, 2003
 27. 13. Susana Geangalau, Elena Florescu, V. Avadanei, Rezultatele cercetarii stiintifice a Asociatiei ECOFOREST Neamt, aplicate în domeniul economic-social durabil al localitatilor nemtene cu accent pe protectia mediului, Sesiunea stiintifica de toamna AOS-R, Piatra Neamt, 2003
 28. 12. Susana Geangalau, V. Avadanei, Elena Florescu, Implicarea societatii civile în probleme de dezvoltare locala pe principii durabile, Conferinta Nationala de Dezvoltare Durabila, Bucuresti, 2003
 29. 11. V. Avadanei, Susana Geangalau, I. Caraus, Elena Florescu, Lidia Avadanei, C. Andone, The Options of Neamt District - Romania for a Sustainable Development, Conferinta Nationala de Dezvoltare Durabila, Bucuresti, 2003
 30. 10. V. Avadanei, Susana Geangalau, C. D. Motas, Model integrat de dezvoltare locala durabila: COMPETENTA + INOVARE + AFACERI = SUSTENPOL, Conferinta Nationala de Dezvoltare Durabila, Bucuresti, 2003
 31. 9. V. Avadanei, Posibilitati de valorificare energetica a resurselor locale lemnoase si agricole din Comuna Vânatori - Neamt, Simpozion de Dezvoltare Durabila, Vânatori - Neamt, 2002
 32. 8. V. Avadanei, Biologia - furnizor si beneficiar de dezvoltare durabila, Simpozion “Biologia si Dezvoltarea Durabila”, Bacau, 2001
 33. 7. V. Avadanei, I. Caraus, Contributia centrelor de dezvoltare durabila la dezvoltarea economica locala, Simpozionul National AGIR “Dezvoltarea Durabila”, Bucuresti, 2000
 34. 6. V. Avadanei, Inter-relatia cercetare - productie, Masa rotunda dedicata zilei mondiale a mediului, Piatra Neamt, 2000
 35. 5. V. Avadanei, Atu-urile unui Centru de Dezvoltare Durabila la Piatra Neamt, Sesiune stiintifica interdisciplinara “Dezvoltarea Durabila”, Piatra Neamt, 2000
 36. 4. V. Avadanei, Evidentierea fenomenelor de difuzie inversa la procesele fizice si chimice care folosesc membrane schimbatoare de ioni, Al VI-lea Congres de Ingineria Proceselor chimice, Piatra Neamt, 1998
 37. 3. V. Avadanei, Particularitati ale proceselor de transport prin membrane schimbatoare de ioni, Al VI-lea Congres de Ingineria Proceselor chimice, Piatra Neamt, 1998
 38. 2. V. Avadanei, Stabilizarea extensiva a conditiilor de microclimat la culturile agricole prin utilizarea de sere si solarii din panouri transparente termoizolante super-usoare, Simpozionul Filialei Neamt a Academiei Oamenilor de Stiinta, Piatra Neamt, 1998
 39. 1. V. Avadanei, Lidia Avadanei, Energia reînnoibila - un atu important pentru o dezvoltare durabila, • Simpozionul Filialei Neamt a Academiei Oamenilor de Stiinta, Piatra Neamt, mai 1998; • Al II-lea Congres al Academiei Oamenilor de Stiinta „Dezvoltarea în pragul Mileniului III”, Bucuresti, sep. 1998; • Al VI-lea Congres de Ingineria Proceselor chimice, Piatra Neamt, oct. 1998
Lucrari stiintifice prezentate la manifestari internationale
 1. 9. V. Avadanei, Lidia Avadanei, Oana Crina Bujor, Bianca Antonica, Evolutii ale economiei judetului Neamt în anii crizei, al XIX-lea Simpozion International „Strategii economice alternative”, URSA „Gh. Cristea”, Bucuresti, 2010
 2. 8. V. Avadanei, Lidia Avadanei, Oana Crina Bujor, Ofensiva serviciilor pe orizontul Europa 2020 – incertitudini la frontiera inovarii, Simpozionul Dezvoltarea Durabila a Euroregiunii Siret - Prut - Nistru, Academia Româna - fil. Iasi, 2010
 3. 7. V. Avadanei, Lidia Avadanei, Oana Crina Bujor, Aplicatii ale Electrodeionizarii în purificarea apei, Simpozion international Mediul si industria, ECOIND Bucuresti, 2009
 4. 6. V. Avadanei, Membrane schimbatoare de ioni eterogene si procedeu de obtinere a acestora, Salonul International INVENTICA, Iasi, 2008
 5. 5. V. Avadanei, Maria Bucuresteanu, Purificarea apelor poluate prin electrodeionizare, Salonul International INVENTICA, Iasi, 2008
 6. 4. V. Avadanei, Teodora Rusu, Sustenpol Innovation – Pol de excelenta pentru dezvoltare durabila în Regiunea Nord Est, Simpozionul Dezvoltarea Durabila a Euroregiunii Siret – Prut – Nistru, Academia Româna – fil. Iasi, 2007
 7. 3. V. Avadanei, Lidia Avadanei, Irina Cornea, Application of the technologies on supercritical fluids in natural products processing, Simpozionul international “Plante medicinale - prezent si perspective”, Piatra Neamt, 2003
 8. 2. V. Avadanei, I. Caraus, Aplicarea principiilor dezvoltarii durabile în managementul plantelor medicinale, Simpozionul international “Plante medicinale - prezent si perspective”, Piatra Neamt, 2000
 9. 1. V. Avadanei, L’opportunité d’un centre local pour développement durable, Seminarul international “Cai si mijloace pentru Dezvoltarea Durabila a tarilor în tranzitie”, Iasi, 2000
Brevete de inventii
 1. 2. Membrane schimbatoare de ioni si procedeu de obtinere a acestora - 119443/1997
 2. 1. Folie polimerica hidroizolanta si procedeu de fabricare a acesteia – 119465/1994
Lucrari publicate
 1. 21. V. Avadanei, Lidia Avadanei, Izabela Nedelcu, Adriana Luminita Huianu, Petru Liviu Postolache, Alexandru Anisia, Claudiu Parjolea, Delta of the montains – green features of lake Pangarati, The Danube River, nr. 9, an. 6, 2010, (ISSN 1583 – 7513)
 2. 20. V. Avadanei, Lidia Avadanei, Ana Tuduran, Oana Crina Bujor, Diana Amagdei, Potentialul antreprenorial si de creativitate la granita dintre generatii, Progrese în teoria deciziilor economice în conditii de risc si incertitudine, vol. XII, ed. I. Talaba, Ed. Tehnopress Iasi, 2010 (ISBN 978-973-702-796-2); Rolul euroregiunilor în dezvoltarea durabila în contextul crizei mondiale, vol. VII, ed. I. Talaba, Ed. Tehnopress Iasi, 2010 (ISBN 978-973-702-812-9)
 3. 19. V. Avadanei, Lidia Avadanei, Oana Crina Bujor, Recovery by composting the waste and primaty processing of wood, The Danube River, nr. 8, an. 5, 2009, (ISSN 1583 – 7513)
 4. 18. Lidia Avadanei, V. Avadanei, Oana Crina Bujor, Maria Ciorobîtca, Doina Constantinescu, Characteristics elements of solid waste management, The Danube River, nr. 8, an. 5, 2009, (ISSN 1583 – 7513)
 5. 17. V. Avadanei, Lidia Avadanei, Oana Crina Bujor, Aplicatii ale Electrodeionizarii în purificarea apei, International Symposium „The environment and industry” , Ed. Estfalia, Bucuresti, 2009, (ISSN 1843 – 5831), rezumat (ISBN 978-973-7681-65-2)
 6. 16. V. Avadanei, Membrane schimbatoare de ioni eterogene si procedeu de obtinere a acestora, INVENTICA 2008, Ed. PERFORMANTICA Iasi, 2008, (ISBN 978-973-730-491-9)
 7. 15. V. Avadanei, Maria Bucuresteanu, Purificarea apelor poluate prin electrodeionizare, INVENTICA 2008, Ed. PERFORMANTICA Iasi, 2008, (ISBN 978-973-730-491-9)
 8. 14. V. Avadanei, Lidia Avadanei, Solutii de purificare a apei utilizând electro-deionizarea, Environment & Progress - 8/2006, Cluj, 2006, (ISSN 158-6733)
 9. 13. V. Avadanei, Maria Bucuresteanu, Lidia Avadanei, Poluted Water Purification by Electrodeionization, Romanian Biological Sciences, Vol. IV, No. 3 - 4, p. 84 - 93, 2006, (ISBN 973-8225-29-9)
 10. 12. Maria Bucuresteanu, V. Avadanei, The Evolution of the Potable Bacteriological Indicators in Case of Bio-Electro Chemical Sterilization of Waters, Romanian Biological Sciences, Vol. IV, No.3-4, p. 65-74, 2006, (ISBN 973-8225-29-9)
 11. 11. Susana Geangalau, V. Avadanei, Tiberiu Krausz, Introducerea în circuitul economic a rumegusului - principalul poluant al apelor de munte din judetul Neamt, Lucarile celui de al-III lea Congres AOSR „Apa – un miracol”, Ed. Europa Nova, Bucuresti, ed. V. Cândea, 2006 (ISBN 973-8158-56-7)
 12. 10. V. Avadanei, Maria Bucuresteanu, Efecte antropice asupra calitatii apelor din bazinul Bistritei si solutii de depoluare a acestora, Lucarile celui de al-III lea Congres AOSR „Apa – un miracol”, Ed. Europa Nova, Bucuresti, ed. V. Cândea, 2006 (ISBN 973-8158-56-7)
 13. 9. V. Avadanei, Lidia Avadanei, Irina Cornea, Application of the technologies on supercritical fluids in natural products processing, Proceedings of the 8th symposium „Medicinal plants - present and perspectives”, ed. Gogu Gheorghita, Elvira Gille, editura Alma Mater Press, Bacau, 2003 (ISBN 973-8392-49-7)
 14. 8. V. Avadanei, C. Avadanei, Perspective noi în utilizarea motorului Stirling, Revista Tehnica Militara, nr. 2, 2003 (ISSN 1582-7321)
 15. 7. Susana Geangalau, V. Avadanei, Elena Florescu, Implicarea societatii civile în probleme de dezvoltare locala pe principii durabile, Buletinul Conferintei Nationale de Dezvoltare Durabila, Univ. POLITEHNICA din Bucuresti, iun. 2003 (ISBN 973-8449-16-2)
 16. 6. V. Avadanei, Susana Geangalau, I. Caraus, Elena Florescu, Lidia Avadanei, C. Andone, The Options of Neamt District - Romania for a Sustainable Development, Buletinul Conferintei Nationale de Dezvoltare Durabila, Univ. POLITEHNICA din Bucuresti, iun. 2003 (ISBN 973-8449-16-2)
 17. 5. V. Avadanei, Susana Geangalau, C. D. Motas, Model integrat de dezvoltare locala durabila: COMPETENTA + INOVARE + AFACERI = SUSTENPOL, Buletinul Conferintei Nationale de Dezvoltare Durabila, Univ. POLITEHNICA din Bucuresti, iun. 2003 (ISBN 973-8449-16-2)
 18. 4. Lidia Avadanei, N. Szilagy, V. Avadanei, Posibilitati de reciclare si valorificare a polietilentereftalatului, Revista de Materiale Plastice, nr. 4, 2002 (ISSN 0025-5289)
 19. 3. V. Avadanei, I. Caraus, Contributia Centrelor de Dezvoltare Durabila la dezvoltarea economica locala, Buletinul AGIR, nr. 4, 2002
 20. 2. V. Avadanei, I. Caraus, Aplicarea principiilor dezvoltarii durabile în managementul plantelor medicinale, Acta Phytotherapica Romanica, an VI, n.1-2, 2000 (ISSN 973-9306-10-1)
 21. 1. V. Avadanei, Lidia Avadanei, Energia reînnoibila - un atu important pentru o dezvoltare durabila, Lucrarile celui de-al doilea Congres al Academiei Oamenilor de Stiinta din România “Dezvoltarea în pragul mileniului III”, Editura Europa Nova, Bucuresti, 1999 (ISBN 973-9183-82-4)
Carti
 1. 4. V. Avadanei, Igor Cretescu, Procese membranare de separare, Ed. Cermi, Iasi, 2010, (ISBN 978-973-xxx-xxx-1)
 2. 3. V. Avadanei, Oana Crina Bujor, Lidia Avadanei, Igor Cretescu, Inovarea în afaceri, 2010, Ed. Ecozone Iasi, (ISBN 978-973-7645-75-3, ISBN 978-973-7645-74-6, 001.895:336)
 3. 2. Lidia Avadanei, V. Avadanei, Biopolimerii - speranta dezvoltarii durabile, Ed. Electra, Bucuresti, 2009, (ISBN 978-606-507-032-5)
 4. 1. Susana Geangalau, Elena Florescu, C. Andone, V. Avadanei, Gh. Lalau, I. Carausu, Metodologia de abordare interdisciplinara a Agendei 21 locale, Ed. Ecoforest, P. Neamt, 2004, (ISBN 973-99066-8-0)
© Copyright 2008 INFAST S.R.L.